Road map background illustration

Over WOCO's

Samen maken we wonen beter. Voor iedereen.

Woningcorporaties bieden sociale huurwoningen aan voor iedereen.

Samen maken we wonen beter. Voor iedereen.


De woningcorporaties zijn er voor alle mensen die in een sociale huurwoning wonen of willen gaan wonen. En dat zijn er nogal wat, als je bedenkt dat ongeveer één op de drie woningen een sociale huurwoning is. Starters, gezinnen, singles, senioren… wij vinden dat iedereen met een kleine beurs recht heeft op een passende woning in een prettige en vertrouwde omgeving.

Samen zetten we ons in voor voldoende, goede, betaalbare en duurzame huizen. Niet alleen in de steden, maar ook in de dorpen. Maar we hebben óók een belangrijke positie in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn we aan de slag met de energietransitie, leefbaarheid in wijken en buurten, energie-armoede en wonen en zorg.

Daar zetten we elke dag onze schouders onder, samen met overheden, bedrijven, zorgverleners, huurders en een groot netwerk van partners waar we mee werken. We blijven investeren in huizen, wijken, dorpen en steden. 

Overal, dus ook bij jou in de buurt.


Onze belangrijke uitdagingen:

Omdat de woningmarkt volop in beweging is en we graag vooruit kijken, focussen we ons op vier belangrijke uitdagingen:

 • Hoe krijgen we meer woningen beschikbaar?
  Zorgen voor voldoende sociale huurwoningen op de krappe woningmarkt
 • Hoe houden we wonen betaalbaar?
  Zorgen dat de totale woonlasten betaalbaar blijven voor huurders.
 • Hoe maken we woningen duurzamer?
  Zorgen dat woningen duurzamer en comfortabeler worden. Voor alle bewoners.
 • Hoe houden we de woonomgeving leefbaar?
  Zorgen voor een prettige woonomgeving in buurten, wijken en gemeenten.

Vind hier jouw WOCO
Road map illustration