Woningstichting Ons Doel

Ons Doel is een gerespecteerde en gewaardeerde woningcorporatie met circa 3.050 verhuurbare eenheden in Leiden en Voorschoten. Bij Ons Doel werken circa 30 mensen. Ons Doel heeft een bijzonder karakter. De ambities zijn gedurfd en tegelijkertijd realistisch en sluiten aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen. We geven mede vorm aan een inclusieve samenleving, voegen betaalbare en duurzame woningen toe en werken aan een CO2 neutrale woningvoorraad. De manier waarop wij werken komt tot uitdrukking in ons motto: ‘met elkaar voor elkaar’. 

Contact

WoCo contact person image

Suzanne Bouwman

Manager Wonen

0620596413

s.bouwman@onsdoel.nl

LinkedIn