BrabantWonen

BrabantWonen verhuurt ongeveer 19.000 woningen in ’s-Hertogenbosch, Oss, Meierijstad en de kernen daaromheen. We willen mensen een toekomst bieden in een sociale, leefbare buurt. We zijn er voor huishoudens die niet terechtkunnen op de koopmarkt of particuliere huurmarkt, voor starters en studenten en voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. We richten ons op duurzame nieuwbouw en renovatie én op duurzame samenwerkingen. Met onze bewoners en maatschappelijke partners bouwen we aan een betere wereld; natuurlijk samen.”

Contact

WoCo contact person image

Peter van Kampen

Manager Personeel & Organisatie

088 28 16 278

p.van.kampen@brabantwonen.nl

LinkedIn