Road map background illustration
Foto van een blok met witte 5-onder-1 kap woningen.

Daadkracht

Regionale woondeals in Brabant met een belangrijke rol voor de WOCO’s

130.000 nieuwe woningen

Op 9 maart 2023 hebben minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten en 38 woningcorporaties hun handtekening gezet onder vier regionale Woondeals voor Brabant. Het doel is om tot en met 2030 meer dan 130.000 nieuwe woningen te bouwen in de provincie.

Maar liefst tweederde van de nieuwe woningen moet betaalbaar zijn. Van de nieuwbouw is 40% bestemd voor mensen met een middeninkomen. Gemeenten met een lager aandeel dan 30% zullen dit aandeel verhogen door nieuwbouwprojecten. Gemeenten die al een hoger aandeel hebben, zullen meer woningen bouwen voor het middensegment.

Elke regio geeft invulling op basis van de eigen behoeften

Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over woningen voor specifieke groepen, zoals arbeidsmigranten, woonwagenbewoners en studenten. Elke regio heeft hier invulling aan gegeven op basis van de eigen behoeften. Bovendien is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt in elke Woondeal, waarbij circulair en duurzaam bouwen centraal staan. De regio Zuidoost-Brabant, bekend als de Brainportregio, heeft hierin al de meest concrete afspraken gemaakt.

Om de Woondeals uit te voeren, werken het Rijk, de provincie, gemeenten en woningcorporaties nauw samen. Ook relevante markt- en maatschappelijke partijen spelen een belangrijke rol. Samen stellen ze prioriteiten, benutten ze kansen voor samenwerking en zoeken ze oplossingen voor knelpunten. De natuurdoelanalyses van de Natura2000-gebieden in Brabant hebben de noodzaak tot samenwerking nog verder vergroot.