Road map background illustration

Een dag uit het leven van ...

Incassoconsulent bij de WOCO

Inzicht krijgen in de specifieke uitdagingen van elke bewoner

Het duurzaam terugbetalen van (huur)schuld is een essentieel aspect van sociaal incasseren binnen woningcorporaties. Als incassoconsulenten hebben we een gedeelde passie voor het ondersteunen van onze bewoners in tijden van financiële moeilijkheden. Ons werk is gericht op het in contact treden met bewoners die achterstanden hebben in het betalen van hun huur.

Wat ons werk zo intrigerend maakt, is onze constante zoektocht naar effectieve oplossingen. Vaak gaan deze financiële problemen hand in hand met diepere kwesties, zoals meerdere schulden of eerdere betalingsregelingen. Ons doel is om inzicht te krijgen in de specifieke uitdagingen van elke bewoner en maatwerkoplossingen te bieden. We doen dit zowel telefonisch als in persoon door huisbezoeken af te leggen.

Road map illustration

Realiseren van duurzame financiële oplossingen

Wanneer de problemen complexer zijn dan we alleen kunnen oplossen, werken we, in nauwe samenwerking met de bewoner, samen met andere organisaties om hun financiële situatie op orde te brengen. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze bewoners zich gesteund voelen en weten dat we naar hen luisteren. Dit geeft hen de mogelijkheid om financiële uitdagingen aan te pakken en betalingsproblemen te voorkomen.

Onlangs deelde een buurtbeheerder een aangrijpend verhaal waarin een bewoner positief verrast was dat we in staat waren om een realistische regeling te treffen. Ze voelde zich opgelucht en begrepen. Het is dit soort momenten dat ons motiveert en ons eraan herinnert waarom we ons werk doen: om onze gemeenschap te ondersteunen en te helpen bij het realiseren van duurzame financiële oplossingen.